Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, analityczką grupową z psychologicznym
wykształceniem. W 2005 roku ukończyłam studia na Wydziale Psychologii UW. Psychoterapii
uczyłam się w ramach czteroletniego Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA gdzie
szkoliłam się w pracy indywidualnej i w pracy z rodzinami. Przez kolejny rok brałam udział w
Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzonym w
Laboratorium Psychoedukacji. Kolejne czteroletnie szkolenie rozpoczęłam 2010 roku w
Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Uzyskałam certyfikat psychoterapeutyczny analityka
grupowego, uznawany przez NFZ oraz certyfikat psychoterapeutyczny Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Jestem również członkiem wymienionych instytucji, co oznacza między
innymi, że w pracy obowiązuje mnie ich kodeks etyczny. W międzyczasie ukończyłam szereg
kursów poszerzających moją wiedzę na temat psychoterapii oraz relacji rodzinnych ze
szczególnym uwzględnieniem niemowląt i małych dzieci min: kurs mediacji rodzinnej, kurs
"Szkoła dla rodziców i wychowawców" , szkolenie kończące się certyfikatem mentora metody
SAFE, programu promującego bezpieczne przywiązanie, kursy z psychiatrii niemowląt w tym
czynny udział w seminarium z obserwacji niemowląt metodą Ester Bick. Posiadam
kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w wielu miejscach skupiających się na pomocy i
wsparciu osobom doświadczającym trudnością w emocjonalnym i psychicznym obszarze, min.
poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach interwencji kryzysowej i szpitalu
psychiatrycznym.

Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy oraz z
małymi dziećmi do 4 roku życia wraz z ich rodzicami oraz w diadzie matka-dziecko. Swoją pracę
psychoterapeutyczną prowadzę w oparciu o teorie systemowe i psychoanalityczne.