Trening umiejętności społecznych to pomoc dzieciom w nabywaniu umiejętności społecznych, umiejętności asertywności, budowaniu więzi, umiejętności negocjowania . Kontakty społeczne sa naturalna potrzeba człowieka ,w stopniu zgodnym z aktualnym etapem rozwoju i zdolnością uczenia się . Pozytywna konsekwencja dobrych kontaktów społecznych jest rozwijanie się pozytywnej samooceny, umiejętności polegania na sobie i szacunku do samego siebie jak również nawiązywanie dobrych przyjaźni oparcia społecznego. Ważne wydaje się, aby dzieci, potrafiły zachować równowagę pomiędzy więzią z innymi a zachowaniem własnej niezleżności.
Nieprzystosowanie społeczne, niezależnie od przyczyny jego powstania, może mieć dalekosiężne konsekwencje. Dzieci ,którym nie udaje się rozwinąć umiejętności społecznych, często doświadczają trudności i dyskomfortu w dalszym życiu, także już jako osoby dorosłe .
Powodów nieprawidłowego funkcjonowania emocjonalno-społecznego może być wiele .Może to wynik nieprawdłowego rozwoju psychoruchowego, narządów wzroku, słuchu, dysfunkcji szczególnie w grupie dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, objawami ADHD, dysleksją zaburzeniami integracji sensorycznej i wśród dzieci z różnego typu trudnościami szkolnymi.
Takie dzieci są często postrzegane jako niewrażliwe lub przemądrzałe, łatwo wpadają w niepokój lub złość. Ich niezdarność i niepokój mogą powodować, że inni w ich towarzystwie będą się czuć niekomfotowo, a wynikające z tego negatywne doświadczenia w relacjach społecznych mogą wywoływać u nieprzystosowanych społecznie dzieci niską samoocenę i utrudniać im naukę.
Oferujemy dzieciom warsztaty kształtowania umiejętności społecznych, których program oparty jest o etapy rozwoju , charakterystyczne dla każdego wieku dziecka w pracy wykorzystujemy metodę nauki przez zabawę igry, elementy socjoterapii i atrterapii
W programie zajęć
:-integracja z rówieśnikami w grupie, wspólna zabawa, nauka komunikowania się z innym dzieckiem ,podejmowaniem współpracy.
-rozwijanie umiejętności i zabawy :grupowe zabawy przedszkolne, gry i zabawy oparte na naprzemienności, wprowadzanie zabaw „na niby” i tematycznych
-rozwijanie społecznych umiejętności przedszkolnych, przestrzegania reguł pracy w grupie, czekania na swoja kolej, zgłaszania się skupiania uwagi, reagowania na polecenia. Kierowane do grupy
-przenoszenie wyuczonych umiejętności na sytuacje codzienne
Zajęcia odbywają się w stałych, małych 6-8osobowych grupach.
Grupę prowadzi mgr Dorota Kloch