Od wielu lat Ordynator Oddziału Psychiatrycznego- Geriatrycznego przy ul Dolnej SWZPZPOZ w Warszawie.
Swoje doświadczenie zdobywała w dużych renomowanych szpitalach psychiatrycznych w Warszawie. Od wielu lat związana ze Szpitalem ” Nowowiejskim”,w którym zajmowała stanowiska kierownicze, pracując , jako Ordynator Oddziału Dziennej Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i prowadząc największy w Polsce Program Substytucji Metadonowej w Warszawie.
Od 2000 roku przez kilka lat pełniła zaszczytną funkcję Konsultanta Psychiatrii w Centrum Leczenia HIV/ AIDS w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej w Warszawie.Od wielu lat lekarz konsultant Stowarzyszenia MONAR w Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień ul.Hoża w Warszawie. Pełni opiekę psychiatryczną nad dziećmi i młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych W Ośrodku Rehabilitacyjnym w Wólce Przybojewskiej.Od 2000 roku szkoli się i pracuje terapeutycznie w orientacji psychoanalitycznej. Ukończyła czteroletnie szkolenie Terapii Analizy Grupowej ” RASZTÓW „. Ponad piętnastoletnie doświadczenie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, jako Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych :

– zaburzenia nastroju ( związanych z chorobami tarczycy i okresu menopauzalnego),
-zaburzenia depresyjne,
-zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia lękowe,
-zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku w tym zawiązane z chorobą Alzheimera,
chorobą Parkinsona, organicznymi zaburzeniami nastroju, otępieniem,
-schizofrenią,
– zaburzenia snu, bezsenność,
– uzależnienia od narkotyków oraz praca z osobami współuzależnionymi, DDA ( dorosłe dzieci alkoholików )
– zaburzenia adaptacyjne i pod wpływem stresu, min PTSD, mobbing, stalking,

Posiada uprawnienia do :
-wystawiania recept na leki,
-wystawiania zwolnień lekarskich,
-wystawiania zaświadczeń, w tym do spraw socjalno-rentowych.