Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiadam certyfikat (nr 101) Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w
Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa psychologicznego.
Ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie Analizy Grupowej Instytut Analizy
Grupowej RASZTÓW.
W latach 2007-2011 kierowałam zespołem Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds.
Przeciwdziałania Przemocy.
Od 2008r jestem związana z Kliniką Psychomedica – Allenort, gdzie prowadzę terapię
indywidualną i par.
Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, pomagając ich klientom w
odbudowywaniu życia oraz ułatwiając zrozumienie mechanizmów rządzących ich
dotychczasowymi wyborami.
Jestem współautorką Programu Zajęć Terapeutyczno-Edukacyjnych dla Mężczyzn
Stosujących Przemoc oraz cyklu edukacyjnego dla terapeutów z zakresu pierwszego
kontaktu ze sprawcami przemocy domowej.

Ukończone szkolenia:

– Analiza Grupowa IAG Rasztów -czteroletnie szkolenie terapeutyczne
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia
– Szkolenie podstawowe oraz zaawansowane EMDR Polskiego Towarzystwa Terapii
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
– Oduczanie agresji i przemocy wg modelu Duluth
– Trening Zastępowania Agresji (TZA-ART)
– Terapia ofiar i sprawców przemocy – Polski Instytut Ericksonowski
– Krótkoterminowa terapia rodzin – Polski Instytut Ericksonowski
– Warsztaty i seminaria z zakresu psychopatologii nerwic, psychoz i
zaburzeń osobowości w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW
– Rozwój Umiejętności Życiowych – Fundacja C.E.L
– Diagnoza i interwencja wobec osób nadużywających alkoholu (AUDIT)
– Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych
w pogłębionej fazie terapii
– Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów – kurs doskonalący CMPK
– Seksuologia sądowa – kurs doskonalący CMKP
W Centrum Terapii Empatika prowadzę terapię indywidualną
w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par.
Zawsze biorę pod uwagę potrzeby każdego pacjenta, więc stosuję również metody i
umiejętności zdobyte w trakcie doświadczenia zawodowego i szkoleń.

Specjalizuję się m.in.:

– W terapii osób po wydarzeniach traumatycznych związanych z doświadczeniem
przemocy
– W terapii osób mających trudności z kontrolowaniem agresji,
– prowadzę konsultacje w zakresie interwencji kryzysowych – traumatyczne sytuacje
życiowe, rodzinne, sytuacje kryzysowe (stres) w pracy
– W nerwicach, zaburzeniach adaptacyjnych, stanach lękowych oraz rozwiązywaniu głębszych konfliktów wewnętrznych na podłożu osobowościowym.